Diex - Polityka przedsiębiorstwa
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Główna / О firmie / Polityka przedsiębiorstwa

Polityka przedsiębiorstwa

Polityka jakości.

Misja naszej organizacji - sprzyjać podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa przemysłowego i fachowego w obwodzie ochrony pracy oraz minimalizować technogenne działanie na personel konsumentów naszych usług.

Dla realizacji misji sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS»  przyjmuje na siebie obowiązek aby dostarczać swoim klientom usługi w wysokiej jakości zgodnie z wymaganiami prawnymi, do czego przyczynia wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z DSTU  ISO 9001:2009.

System zarządzania jakością próbnego laboratorium spełnia wymagania ISO/IEC17020:2012.

Akredytowanie sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS» odpowiednio do wymogów ISO/IEC 17020 : 2012 świadczy o kompetencjach personelu przedsiębiorstwa w nadaniu usług inspekcyjnych.

Kierownictwo zakładu zobowiązuje się do ciągłego monitorowania procesów, jakości usług, zadowolenie klientów, aby utrzymać wymagany poziom jakości usług, a także dążenie do ciągłego doskonalenia jakości w stosunku do rosnących potrzeb klientów i społeczeństwa.

Sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS» a personel, pracujący na przedsiębiorstwie, nie jest związany z opracowaniem, produkcją, dostarczeniem, montażem, zakupem, posiadaniem, użyciem czy techniczną obsługą obiektów, na których nadaje usługi z bezpieczeństwa przemysłowego.

Kierownictwo zakładu sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS» przyjmuje następujące obowiązki:

 • zapewnienie zgodności z wymogami;
 • ciągłe podnoszenie skuteczności systemu zarządzania jakością;
 • wszechstronnie wspierać wszystkie działania, pomysły, sugestie pracowników, mające na celu rozwój i doskonalenie systemu jakości;
 • prowadzić stałą i skuteczną kontrolę funkcjonowania wszystkich procesów w przedsiębiorstwie;
 • zapewnianie podnoszenie kwalifikacji personelu;
 • stymulowanie poprawy jakości wykonywanych prac;
 • zapewniać organizację wszystkimi zasobamy, które jest niezbędnymi do osiągnięcia zaplanowanych wyników i zwiększenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

W celu wykonania swoich zobowiązań kierownictwo zakładu sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS»  stawia przed organizacją następujące wymagania:

 • stałe badanie potrzeb klientów poprzez ich ankietowanie odpowiedzialnymi pracownikami;
 • doskonała jakość obsługi klienta w naszej organizacji;
 • przestrzeganie terminów świadczenia usług za pośrednictwem sprawnej realizacji planów prac przez każdego pracownika organizacji.
 • dostarczanie usług najwyższej jakości, co zapewnia się niezbędną kwalifikacją personelu i odpowiednimi zasobami;
 • ciągłe doskonalenie procesów realizowanych;
 • zapewnienie wyraźnie sprawnej kontroli ze strony kierowników jednostek organizacyjnych do wykonywania prac z wymaganiami i stabilne wysokiej jakości.

Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić pełną satysfakcję klientów i naszą misję.