Diex - Historia powstania
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Główna / О firmie / Historia powstania

Historia powstania

Historia firmy rozpoczyna się z roku 2003, kiedy na podstawie decyzji o stworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa Społeczeństwem nadzoru technicznego Niemiec TÜV NORD GRUPPE było otwarto wspólne ukraiński-niemieckie przedsiębiorstwo (spółkа joint venture) «TUV NORD-DIEKS».

W Europie TÜV NORD GRUPPE jest znane jak jedno z pierwszych społeczeństw nadzorczych. Zapoczątkowane w roku 1869, liczy ponad 4500 osób w 60 ośrodkach w Niemczech i w 27 krajach świata. Przedstawicielstwa TÜV NORD GRUPPE znajdują się w wielu krajach - Danii, Finlandii, Szwecji, USA, Grecji, Włoszech, Turcji, Chinach. Na początku lat 1990-tych, po rozpadzie ZSRR społeczeństwo otworzyło serię przedstawicielstw w Europie Wschodniej, w Polsce, Estonii, na Łotwie i w Rosji.

W listopadzie 2010 roku przedsiębiorstwo wyszło ze składu TÜV NORD GRUPPE, i w związku z tym, w lutym 2011 roku zmieniło nazwę na SP. z o.o. «Wspólne polsko-niemieckie przedsiębiorstwo «Stowarzyszenie nadzoru technicznego DIEKS».

Sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS» - pierwsze przedsiębiorstwo na terytorium Ukrainy, które jest akredytowane po DSTU (Standard Państwowy Ukrainy) ISO / IEC 17020-2001 jak organ inspekcyjny w obwodzie oceny odpowiedniości w zakresie ekspertyzy bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

System zarządzania jakością w odniesieniu świadczenia usług ekspertowych w zakresie bhp odpowiada wymogom DSTU ISO 9001.

Sp. z  o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS»  jest organem z certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy wg DSTU OHSAS 18001.

Usługi inspekcyjne w obwodzie przyjęcia produkcji są certyfikowane organem z certyfikacji TÜV Thüringen i odpowiadają wymogom ISO 9001.

W 2012 roku, na podstawie rozkazu Ministerstwa rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy, przedsiębiorstwo wyznaczony przez organ oceny zgodności produktów z wymogami przepisów technicznych (UA.TR. 077), a mianowicie: regulamin techniczny wind; regulamin techniczny i bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem; regulamin techniczny i bezpieczeństwa prostych zbiorników ciśnieniowych.

W roku 2012, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, spółka powołana przez agencję do oceny zgodności produkcji z przepisami technicznymi (UA.TR. 077), a mianowicie: regulamin techniczny wind; regulamin techniczny bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem; regulamin techniczny bezpieczeństwa prostych zbiorników ciśnieniowych.

Obecnie firma zatrudnia ponad 120 osób. Główne kierunki działania - ekspertyza ochrony pracy i bezpieczeństwa przemysłowego.

Jesteśmy jednym z liderów organizacji ekspertowych Ukrainy.

Praktyczne zastosowanie doświadczenia europejskiego w zakresie diagnostyki technicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ustawodawstwa ukraińskiego, pozwala zakładu pracować skutecznie i innowacyjnie  w zakresie bhp, realizując pełny zakres usług ekspertowych.

Wykorzystując czołowe doświadczenie partnerów, nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle chemicznym, petrochemii, hutnictwa, rafinacji ropy naftowej.  Na dzień dzisiejszy - to wiodące branże przemysłu ukraińskiego, które wymagają podjęcia prac na wysokim poziomie technologicznym, z zastosowaniem kompleksu wszystkich metod laboratoryjnych badań i ekspertowej kontroli.

 Duże obiekty, na których są wykonywane prace

 Przy istniejącym stanie obiektów zwiększonego ryzyka, wymagania do głębokości analizy oceny stanu technicznego obiektu kontrolowanego powinny być znacznie podwyższone. Od tego, na ile profesjonalnie, dokładnie i w całości przeprowadzona diagnostyka obiektu, zależy życie ludzi. Dlatego w swojej pracy Sp. z  o.o. «Stowarzyszenie nadzoru technicznego «DIEKS» wykorzystuje wszystkie niezbędne metody kontroli.

Tak, obserwacja sprzętu podniosłego niebezpieczeństwa i przedłużenia terminu służby na produkcji chemicznej dla izotermicznego magazynowania amoniaku, przewiduje przeprowadzenie całego kompleksu prac z kontroli nieniszczącej: badanie usg, ultradźwiękowa kontrola grubości, kontrola cząstek magnetycznych, inspekcja penetracyjne, kontrola termiczna, badania budowlanych konstrukcji nośnych, wydawanie rozwiązań technologicznych, obliczenia wytrzymałościowe itp.

Nasi stali klienci to Sp. z o.o. «Tissen Krupp Elewejtor Ukraina», SZ (spółka zależna) «MESSER UKRAINA», PSA (publiczna spółka akcyjna) «Linde Gaz Ukraina», Przedsiębiorstwo z IZ (inwestycjami zagranicznymi) «LUKOIL-UKRAINA», Sp. z o.o.  «LUKOIL-Odessa ZPRN», Sp. z o.o. «P@G Ukraine», PAS «Koncern Styrol», PSA «DIEKS Ukraina», PSA «DTEK DNEPROENERGO»,  PSA (prywatna spółka akcyjna) «Lisiczanska naftowa spółka inwestycyjna» (PSA «LNSI»), PSA «КИЇВЕНЕРГО», PSA «DneprAzot», PSA «Azot» m. Czerkasy, PSA «RownoAzot», PSA «Marganieckij GOK», Sp. z o.o. «JUGOK» ta inni.

Udział w dużych projektach firm zagranicznych

 

Towarzyszenie prac budowlano-montażowych przy budownictwie zakładu tlenowego kompanii «Messer Group» przypuszczało podjęcie takich prac, jak nadzór za budownictwem, przeprowadzenie koniecznych odpowiednich ekspertyz, przeprowadzenie rentgenografii kontroli jakości połączeń spawanych, w tej liczbie w warunkach skomplikowanych.

 Doświadczenie międzynarodowe w pracy przedsiębiorstwa

Praktyczne zastosowanie europejskiego doświadczenia diagnostyki technicznej, ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala skutecznie i progresywnie dążyć do pracy przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, realizując pełny kompleks usług ekspertowych jak na terytorium Ukrainy, tak i poza jej zasięgami.

W ramach współpracy z krajami europejskimi są zrealizowane o dużej skali projekty w Republice Białoruś, przeprowadzono obserwację sprzętu podniosłego niebezpieczeństwa na Sp. z  o.o. «Grodno Azot», Sp. z  o.o. «Mozyrski ZPRN», z wystawieniem wniosku, rekomendacji technicznych z eksploatacji i przedłużenia terminu służby.

W Bułgarii na obiektach «Bulgar Gaz», «Lukoil Neftochim Burgas» przeprowadzała się obserwacja sprzętu w geograficznie trudnodostępnych miejscach, były ujawnione defekty i wydane zalecenia w sprawie dalszej eksploatacji rurociągów.

W Arabskiej Republice Egipt na obiekcie «INSPECTA INTERNATIONAL EGYPT SAE» i w Saudyjskiej Arabii na obiekcie «INSPECTA INTERNATIONAL SAUDI LTD» przeprowadziliśmy prace ekspertowe  oraz ultradźwiękowe wypróbowania rurociągów metodą skierowanych fal.

    Rzeczowa  reputacja: jest potwierdzona nagrodami

Sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego «DIEKS» jest laureatem Internacjonalnej nagrody «Jakość Europejska» i zwycięzcą konkursu «Lepszy producent roku» w nominacji «System i środkі bezpieczeństwa» : ekspertyza w sprawach ochrony pracy i przemysłowego bezpieczeństwa obiektów podniosłego niebezpieczeństwa; kontrola nieniszcząca, diagnostyka techniczna i certyfikacja sprzętu podniosłego niebezpieczeństwa przedsiębiorstw; wypróbowania sprzętu energetycznego oraz   zużywającego energię (2007 r.) a także w nominacji «Nowe rodzaje usług wysokojakośćowych» (2008 r.).  Firma wielokrotnie wyróżniona była znakiem «Lider Branży». Według międzynarodowego rankingu «League of the Best», firma się znajduję na jednym z najwyższych szczebli rankingu, co zaświadcza otrzymane wynagrodzenie «Przedsiębiorstwo Roku» (2011 r.).