Diex - Ocena odpowiedniości. Certyfikacja Рухоме обладнання, що працює під тиском /
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Główna / Usługi / Ocena odpowiedniości. Certyfikacja

Ocena odpowiedniości. Certyfikacja

Ocena odpowiedniości - to proces ustalania odpowiedniości produkcji, usługi czy systemy ustalonym wymogom.

Obecność certyfikata na produkcję - to gwarancja, że są dotrzymane warunki bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska przyrodniczego; dla konsumenta - dodatkowy rezon; dla kompanii - konkurencyjne przewagi i wyjście na nowe rynki.

System managementu jakości (ISO 9001) jest przeznaczony dla stałej poprawy działalności, dla podwyższenia konkurencyjności organizacji na ojczystym i światowym rynkach, wyznacza konkurencyjność dowolnej organizacji.

System managementu fachowego bezpieczeństwa i zdrowia (OHSAS 18001) sprzyja stworzeniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy i zabezpiecza bazowe podejście, co pozwala konsekwentnie identyfikować i kontrolować ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa współpracowników, minimalizować wiarygodność nieszczęśliwych wypadków, odpowiadać prawodawczym wymogom w obwodzie ochrony pracy i podwyższać ogólną efektywność pracy Waszej organizacji.