Diex - Certyfikacja na odpowiedniość standardowi ISO 9001
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Główna / Usługi / Ocena odpowiedniości. Certyfikacja / Certyfikacja na odpowiedniość standardowi ISO 9001

Certyfikacja na odpowiedniość standardowi ISO 9001

System managementu jakości (SMJ) organizacji, jak jedno z narzędzi managementu, daje  pewność wyższemu kierownictwu organizacji i jej konsumentom, że organizacja zdolna dostarczać produkcję, co w całości odpowiada wymogom (koniecznej jakości, w niezbędnej ilości za ustalony okres czasu, zużywszy na to ustalone zasoby).

Wprowadzenie wymogów standardu ISO 9001 i certyfikacji na odpowiedniość tym wymogom są dobrowolne.

Przewagi opracowania i wprowadzenia SMJ:

 • Zabezpieczenie przejrzystości procesów wewnętrznych.
 • Poprawa sterowności organizacji przez wyraźny podział uprawnień i odpowiedzialności personelu, co bierze udział w wykonaniu procesów.
 • Podwyższenie efektywności decyzji administracyjnych, co przyjmuje się, wspierają się na obiektywną informację o funkcjonowaniu systemu managementu jakości.
 • Stałe doskonalenie procesów organizacji, poprawa ich kierowania.
 • Podwyższenie motywacji personelu kosztem przejrzystości i wyraźności pełnionych funkcjonalnych obowiązków.
 • Podwyższenie jakości wyrabianej produkcji (świadczonych usług).
 • Podwyższenie efektywności produkcji za rachunek obniżenia kosztów.
 • Podwyższenie konkurencyjności produkcji kosztem otrzymania faktycznych danych dla analizy.

 Korzyści z certyfikacji SMJ:

 • Dodatkowe przewagi przy uczestnictwie w tendrach, konkursach, a także przy zawarciu umów i kontraktów.
 • Zwiększenie zaufania z boku inwestycyjnych i ubezpieczeniowych kompanii.
 • Zwiększenie zaufania z boku prawnych firm dla ochrony prawnej interesów organizacji przy powstaniu jakichkolwiek pretensji z boku konsumentów.
 • Poprawa imidżu organizacji.
 • Sprzyja wyjściu na rynek światowy.
 • Podwyższenie konkurencyjności organizacji.

Główne etapy opracowania i wprowadzenia SMJ:

 1. Przeprowadzenie diagnostycznej oceny istniejących procesów systemu kierowania jakością.
 2. Przeprowadzenie nauczania personelu zasadom standardów ISO serii 9000.
 3. Opis głównych i pomocniczych procesów, wyznaczenie organizacyjnej struktury, podział odpowiedzialności.
 4. Opracowanie dokumentacji SMJ.
 5. Wprowadzenie SMJ.
 6. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu. Ujawnienie według wyników audytu niezgodności, przyjęcie przedsięwzięć, co koryguje i ostrzega, dla usunięcia niezgodności.
 7. Certyfikacja SMJ. Wsparcie przy audycie z certyfikacji systemu managementu jakości.

Nasi fachowcy nadadzą dopomogę poradniczą przy przygotowaniu Waszego przedsiębiorstwa do przechodzenia audytu z certyfikacji w obranym organie z certyfikacji.

Certyfikat odpowiedniości wymogom standardu wydaje się na 3 lata, przy czym corocznie przeprowadza się audyt nadzorczy dla potwierdzenia odpowiedniości systemu managementu wymogom standardu.