Diex - Ocena zgodności w zakresie przepisów technicznych
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Główna / Usługi / Ocena odpowiedniości. Certyfikacja / Ocena zgodności w zakresie przepisów technicznych

Ocena zgodności w zakresie przepisów technicznych

Obecnie w Ukrainie spełnia się przejście od systemu certyfikacji w systemie UkrSEPRO (Jedyny Państwowy system certyfikacji i standaryzacji w Ukrainie) do potwierdzenia odpowiedniości produkcji technicznym regulaminom.

Wyznaczenie Technicznych "O standardach, technicznych regulaminach i procedurach oceny odpowiedniości". (ТR) wprowadza się Prawem Ukrainy O standardach, technicznych reglacjach i procedurach oceny odpowiedniości”.

Ocena odpowiedniości produkcji po ТR może spełniać się w dwóch formatach:

  • załatwienie certyfikata odpowiedniości po ТR;
  • załatwienie deklaracji o odpowiedniości po ТR.

Deklaracja różni się od certyfikata podziałem odpowiedzialności.

Przy deklarowaniu produkcji odpowiedzialność prawną za nieprawidłowość czy niewiarygodność nadanych danych ponosi osoba, co załatwiła formalnie i podpisała deklarację odpowiedniości, a przy certyfikacji - organ według oceny odpowiedniości, który wydał certyfikat.

Potwierdzenie odpowiedniości regulaminą przeprowadza się na mocy modułów, które są normowane w Technicznym reglamencie modułów oceny odpowiedniości, zatwierdzonym Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy od 07.10.2003 №1585 z przemianami, zatwierdzonymi Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy od 31.08.2011 №920.

Odpowiednio do technicznego regulaminu modułów oceny odpowiedniości jest16 (moduł - kompleks unifikowanych procedur oceny odpowiedniości) .

Przy przeprowadzeniu procedury według oceny odpowiedniości nasi fachowcy pomogą Wam:

  • w wyborze optymalnego i prawidłowego modułu potwierdzenia odpowiedniości;
  • w wyborze standardów z obowiązkowej listy do tego technicznego regulaminu.

Techniczne regulaminy Ukrainy ze strefy  działania organu oceny odpowiedniości Sp. z o.o. „Wspólne ukraińsko-niemieckie przedsiębiorstwo „Społeczeństwo nadzoru technicznego DIEKS” (Nakaz Ministerstwa ekonomicznego rozwoju i handlu Ukrainy od 02.08.2012 r. №908, numer organu UA.TR.077) :

Techniczny regulamin Ukrainy Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy Obowiązkowe stosowanie
Techniczny regulamin wind Uchwała №465 od 22.04.09r. Od  25.11.2009r.
Techniczny regulamin bezpieczeństwa prostych naczyń wysokiej presji Uchwała KMU №268 od 25.03.09r. Od  01.01.2012r.
Techniczny regulamin bezpieczeństwa urządzenia, co pracuje pod naciskiem Uchwała KMU №35 od 19.01.11r. Od 01.01.2013r.

Organ według oceny odpowiedniości Sp. z o.o. „Wspólne ukraińsko-niemieckie przedsiębiorstwo „Społeczeństwo nadzoru technicznego DIEKS” prowadzi rejestr wydanych certyfikatów. Informacja o statusie certyfikata jest ogólnodostępna. Dowolna zainteresowana jaźń czy organizacja może odwołać się za tą informacją po telefonach czy e-mail-em, wskazanych w rozdziale „Kontakty”.