Diex - Atestacja specjalistów z kontroli nieniszczęncej
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020
Główna / Usługi / Nauczanie, sprawdzenie wiedz, psychofizjologiczna obserwacja / Atestacja specjalistów z kontroli nieniszczęncej

Atestacja specjalistów z kontroli nieniszczęncej

1. Atestacja specjalistów z NK odpowiednio do wymogów Reguł Państwowy Nadzór za Górskim Przemysłem (PNGP) Ukrainy.

W maju 2010 roku przy sp. z o.o. „Wspólne ukraiński-niemieckie przedsiębiorstwo „TUF NORD-DIEKS” (obecnie sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego DIEKS») otworzył się i przystąpił do działalności Centrum certyfikacji z kontroli nieniszczącej. Techniczna kompetencja Centrum certyfikacji w przeprowadzeniu certyfikacji specjalistów z KN była potwierdzona podczas audytu, przeprowadzonego przez Organ z certyfikacji personelu (OSP) w obwodzie kontroli nieniszczącej obiektów, nadzorowanych PNOP (Państwowy nadzór za ochroną pracy) Ukrainy „PROMBEZOPASNOŚĆ” (obecnie OSP „UKREKSPERT”.

Centrum certyfikacji przeprowadza certyfikację specjalistów z kontroli nieniszczoncej na podstawie Świadectwa o uznaniu, wydanego przez Organ z certyfikacji personelu w obwodzie KN „UKREKSPERT”, m. Kijów                     (№ 002.OSP.13.Н od 08.07.2013 r.).

Certyfikacja specjalistów z kontroli nieniszczoncej przeprowadza się na І i ІІ poziomy kwalifikacji, w celu ich późniejszej certyfikacji odpowiednio do wymogów NPAOT 0.00-1.63-13 „Reguły certyfikacji specjalistów z kontroli nieniszczoncej” przez Organ z certyfikacji personelu w obwodzie w obwodzie KN „UKREKSPERT”.

 • Centrum certyfikacji z kontroli nieniszczoncej jest skompletowane współczesnymi przyrządami i sprzętem czołowych ojczystych i cudzoziemskich producentów dla przeprowadzenia certyfikacji z metod kontroli nieniszczoncej, wchodzących do obwodu akredytowania Ukraińskie Centrum kontroli nieniszczoncej (UCCK).
 • Egzaminatorzy Centrum są wysokowykwalifikowani specjaliści z KN wschodniego regionu naszego kraju, certyfikowane na II i III poziomy kwalifikacji odpowiednio do NPAOT 0.00-1.63-13, i mające duże doświadczenie z prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, a także praktycznej pracy w przeprowadzeniu КN przemysłowej produkcji i technicznej diagnostyki sprzętu podniosłego niebezpieczeństwa.
 • Centrum certyfikacji ma konieczny fundusz normatywnej i metodycznej dokumentacji z КN, co pozwala zabezpieczyć proces przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych wszystkimi ND jak z metod kontroli nieniszczoncej, tak i z sektorów produkcyjnych.
 • Egzaminacyjne wzorce, które wykorzystują się dla przeprowadzenia certyfikacji, są realnymi fragmentami wyrobów produkcji przemysłowej albo detali i węzłów sprzętu podniosłego niebezpieczeństwa, co pozwala fachowcowi otrzymać pewne doświadczenie przeprowadzenia praktycznej kontroli nieniszczoncej  już bezpośrednio w trakcie specjalnego przygotowania.

Atestacja specjalistów z KN przeprowadza się na podstawie kierunków, wydanych przez Organ z certyfikacji personelu "УКРЭКСПЕРТ", po następnych metodach kontroli nieniszczoncej  w następnych produkcyjnych sektorach:

Metoda kontroliProdukcyjne sektory*¹
Grupa IGrupa II
Ultradźwięk (UТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Wizualnie-optyczny (VT, metal) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Wizualnie-optyczny (VT, polietylen) 1, 2, 3, 4, 5 10
Magnetycznie-proszkowy (МТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Kapilarny (РТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 *¹ - oznaczenia produkcyjnych sektorów zgodnie NPAOT 0.00-1.63-13 :

Grupa IGrupa II
1 - odlewnictwo; 6 - obróbka metali;
2 - odkuwki, metali walcowane, listy; 7 - energetyka cieplną;
3 - spawanie i наплавка; 10 - rurociągi;
4 - rury; 11 - chemia i petrochemia;
5 - wyroby metalowe i półfabrykaty; 12 - sprzęt wiertniczy;
13 - Wózki widłowe;
14 - konstrukcje metalowe i budowlane;
15 - transport kolejowy.

Pozwalające dokumenty, co potwierdza naszą kompetencję na nadanie wymienionych powyżej usług :

  2. Certyfikacja specjalistów z КN odpowiednio do wymogów międzynarodowych i europejskich standardów.

   Centrum certyfikacji z kontroli nieniszczęncej sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego DIEKS»  przeprowadza certyfikację specjalistów z  kontroli nieniszczęncej na 1, 2 i 3 stopnie kwalifikacijne odpowiednio do wymogów standardów ISO 9712-2012/EN 473:2008, w celu ich późniejszej certyfikacji przez Organ z certyfikacji personelu w obwodzie kontroli nieniszczęncej «EuroStandardCertyfikacjaКN» (m. Zaporoże) za metodą КN w następnych sektorzy:   

   Metoda kontroli nieniszczęncejSektory*¹
   Sektory produkcjiSektory przemysłu
   Ultradźwięky (UТ) с, f, w, t, wp 6, 7, 9
   Wiroprądowy (ET) с, f, w, t, wp 6, 7, 9
   Magnetyczny (МТ) с, f, w, t, wp 6, 7, 9
   Wizualny (VT) с, f, w, t, wp 6, 7, 9
   Kapilarny (РТ) с, f, w, t, wp 6, 7, 9

   *¹ - oznaczenia sektorów produkcji zgodnie EN 473 : 2008

   Sektory produkcjiSektory przemysłu
   1 (c) - odlewnictwo; 6 – produkcja metali (kombinacje c, f, w, t, wp)
   2 (f) - odkuwki; 7 - kontrola sprzętu, mechanizmów i konstrukcji przed wprowadzeniem do eksploatacji i w procesie eksploatacji;
   3 (w) - spawalnicze wyroby; kombinacje c, f, w, t, wp
   4 (t) - rury, włączając listkowe metali walcowane dla produkowania  rur spawalniczych ; 9 - lotnictwo i kosmonautyka (kombinacje c, f, w, t, wp)
   5 (wp) - metali walcowane;    

   Egzaminy kwalifikacyjne fachowców z kontroli nieniszczęncej przeprowadza się przez przedstawicieli (egzaminatorzy)   Organ z certyfikacji personelu «EuroStandardCertyfikacjaКN» (m. Zaporoże), na bazie Centrum certyfikacji z KN sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego DIEKS».

   Za pragnieniem zleceniodawcy (klienta), Egzaminy kwalifikacyjne mogą przeprowadzać się na technicznej bazie zleceniodawcy, z pełnym dotrzymaniem całej procedury przeprowadzenia przygotowania, po poprzednim uzgodnieniu wszystkich niuansów przeprowadzenia przygotowania z Centrum ćwiczebnym.

   • Centrum certyfikacji z KN jest skompletowane współczesnymi przyrządami i sprzętem czołowych ojczystych i zagranicznych producentów dla przeprowadzenia specjalnego przygotowania za metodą NK, wchodzących do obwodu akredytowania UCKN.
   • Egzaminatorzy Centrum są wysokowykwalifikowani specjaliści z KN wschodniego regionu naszego kraju, certyfikowane na 2-i i 3-i poziomy kwalifikacji odpowiednio do ISO 9712/EN 473, które mają duże doświadczenie działalności w zakresie nauczania, a także praktycznej pracy w przeprowadzeniu NK przemysłowej produkcji i diagnostyki technicznej sprzętu podniosłego niebezpieczeństwa.
   • Centrum certyfikacji ma konieczny fundusz europejskiej i międzynarodowej normatywnej dokumentacji (ND) z KN, metodycznymi przewodnikami, co pozwala zabezpieczyć proces przeprowadzenia specjalnego przygotowania wszystkiej ND jak z metod NK, tak i za sektorami przemysłowymi.
   • Wzórce egzaminacyjne, które wykorzystują się dla przeprowadzenia specjalnego przygotowania, są realnymi fragmentami wyrobów przemysłowej produkcji albo detali i węzłów sprzętu podniosłego niebezpieczeństwa, co pozwala fachowcowi otrzymać pewne doświadczenie przeprowadzenia praktycznej KN  już bezpośrednio w trakcie specjalnego przygotowania.