Diex - Ochrona pracy
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Ochrona pracy

NAUCZANIE W SPRAWACH OCHRONY PRACY

Обучение

Głównym zadaniem Centrum Ćwiczebnego - dać unikalną wiedze, uzupełnione praktycznym doświadczeniem wykładowców, które pomogą wybrać drogę do bezpiecznej pracy i zachowania życia i zdrowia pracowników, a także zapobiec wypadeku przy pracy na produkcji.

Ćwiczebne centrum sp. z o.o. «Społeczeństwo nadzoru technicznego DIEKS», na podstawie „Deklaracji o odpowiedniości” oraz „Typowego przepisu o trybie przeprowadzenia nauczania i sprawdzeniu wiedz w sprawach ochrony pracy", przeprowadza nauczanie i sprawdzenie wiedz osób urzędowych i specjalistów z pytań ochrony pracy pracowników przedsiębiorstw dowolnej formy własności i rodzajów działalności.

 • ogólny kurs ochrony pracy;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji wind;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji schodów ruchome;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji linociągów;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji ładowaczy;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji dźwigów;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji naczyń, pracujących pod ciśnieniem;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji parowych i wodogrzejnych kotlów;
 • reguły urządzenia i bezpiecznej eksploatacji rurociągów pary i gorącej wody;
 • reguły technicznej eksploatacji ustawień ciepłokorzystujące i sieci ciepłowniczych;
 • reguły bezpieczeństwa systemów dostawy gazu Ukrainy;
 • reguły bezpieczeństwa w odlewniczej produkcji:
 • reguły ochrony pracy w rurowej produkcji;
 • reguły ochrony pracy przy termicznej obróbce metali;
 • reguły ochrony pracy w stalowniczej produkcji;
 • reguły ochrony pracy w hutniczym przemyśle;
 • reguły ochrony pracy podczas podjęcia prac na wysokości;
 • reguły bezpiecznej pracy z narzędziem i dostosowaniami;
 • reguły ochrony pracy podczas eksploatacji komputerzy;
 • reguły ochrony pracy podczas remontu sprzętu na przedsiębiorstwach czarnego hutnictwa;
 • reguły ochrony pracy w gazowym gospodarstwie przedsiębiorstw czarnego hutnictwa;
 • uogólniony kurs: „Reguły, dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych”, „Reguły technicznej eksploatacji dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych”;
 • reguły ochrony pracy przy produkcji, przechowywaniu, transportowaniu i stosowaniu chloru;
 • reguły bezpiecznej eksploatacji systemów wentyłacji w przemyśle chemicznym;
 • reguły urządzenia, wyrobu, montażu, remontu i bezpiecznej eksploatacji wentylatorów przeciwwybuchowe;
 • reguły bezpieczeństwa przy produkcji i konsumpcji produktów separacji powietrza.

Sprawdzenie wiedz po kursie nauczania może przeprowadzać się jak w formie ustnego przesłuchania, tak i za pomocą komputerowego programu "Autoegzaminator".

Обучение

Po wynikach nauczania słuchaczom wydaje się dowód ustalonego wzorca o sprawdzeniu wiedz po przesłuchanym kursie i Wyciąg z protokołu. Wydany dowód nadaje prawo do podjęcia prac na obiektach podniosłego niebezpieczeństwa.

Jeśli Państwo jest zainteresowane o nasze propozycje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wykonane na papierze firmowym, (przyklad formularza otwiera się kliknięciem) i wysłanii go w dowolny sposób.