Diex - Metody badań
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Metody badań

Podczas przeprowadzania badania technicznego jako podstawowego środka informacji o stanie obiektu kontroli służy kontrola techniczna, oparta na wyniki pomiarów i badań.

Istnieją różne metody kontroli, które można rozdzielić na dwie duże grupy: kontrola jakości z rujnacją i bez rujnacji materiału (robienia zapasów, detale). Jednym z najważniejszych rodzajów kontroli, jak przy wyrobie, tak i w trakcie eksploatacji, zgłasza się kontrola nieniszcząca.