Diex - Ekspertyza PLAS
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Ekspertyza PLAS

Zgodnie NPAOP 0.00-4.33-99, punkt 5.9, analityczna część PLAS musi przejść niezależną ekspertyzę. Techniczni eksperci naszego przedsiębiorstwa, przeprowadzają ekspertyzę części analitycznej PLAS i nadają wniosek ekspertowy stosownie odpowiedniości dokumentu wymogom NPAOP 0.00-4.33-99. Albo o niezgodności, w razie ujawnienia takich. Wniosek o nie odpowiedniości - skrajny przypadek. W zasadzie, w razie ujawnienia niezgodności, nasi eksperci składają i przekazują listę upomnień projektantowi PLAS i po usunięciu niezgodności wydają pozytywny ekspertowy wniosek.

Przeprowadzenie ekspertyzy części analitycznej PLAS regulaminuje się następnymi prawami normatywnie-prawnymi aktami:

  • Prawo Ukrainy „O obiektach niebezpieczeństwa podniosłego”  № 2245 – III  od 18.01.2001