Diex - Paszport PNO
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Paszport PNO

Paszport PNO – dokument ustalonej formy, który zawiera strukturowane dane o oddzielnym potencjalnie niebezpiecznym obiekcie.

Według czynnego ustawodawstwa (Nakaz Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajne Ukrainy (MSN) № 338 od 18.12.2000, punkt 17), osoba odpowiedzialna za PNO w ciągu trzydziestu dni po otrzymaniu dokumentu (dokument administracyjny) terytorialnego nadzorczego organu czy odpowiedzialnego centralnego organu wykonawczej władzy odnośnie paszportyzacji PNO, w terminie trzydziestu dni od wydania musi podać załatwiony formalnie paszport  do terytorialnego nadzorczego organu.

Aby pozbawić organy nadzorcze od zbędnej pracy (ułożenie aktu), rekomendujemy Państwu zamówić u nas załatwienie paszportu równolegle taką pracą jak: „Przeprowadzenie identyfikacji potencjalne niebezpiecznego obiektu”.

Paszport PNO podporządkowuje się przerejestrowaniu każde 5 lat.

Załatwienie paszportu PNO regulaminuje się następnymi prawami i normatywny-prawnymi aktami :

  • Prawo Ukrainy „O obiektach niebezpieczeństwa podniosłego” № 2245 – III  od 18.01.2001.
  • Nakaz Ministerstwa Ukrainy Do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych I Do spraw Obrony Ludności Od Skutków Czarnobylskiej Awarii № 98 od 23.02.2006 „O zatwierdzeniu Metodyki identyfikacji obiektów potencjalnie niebezpiecznych”.
  • Nakaz Ministerstwa Ukrainy Do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych I Do spraw Obrony Ludności Od Skutków Czarnobylskiej Awarii № 338 od 18.12.2000 „O zatwierdzeniu Regulaminu o paszportyzacji obiektów potencjalnie niebezpiecznych”.