Diex - Deklaracje bezpieczeństwa OPN
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Deklaracje bezpieczeństwa OPN

Deklaracja bezpieczeństwa OPN - dokument, który określa zestaw działań podejmowanych przez jednostkę gospodarczą w celu zapobiegania wypadkom, a także gotowości do lokalizacji i likwidacji wypadków i ich skutków.

Deklaracja bezpieczeństwa OPN opracowuje się dla wszystkich obiektów podniosłego niebezpieczeństwa. Przy obecności na jednym produkcyjnym placy kilku OPN-ów –  składa się jedna deklaracja bezpieczeństwa. Deklaracja bezpieczeństwa OPN jest  prowadzona zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy № 956 od 11 lipca 2002 r. „O identyfikacji i deklarowaniu bezpieczeństwa obiektów podniosłego niebezpieczeństwa”.

Deklaracja bezpieczeństwa przegląda się każde 5 lat.

Przedterminowy przegląd deklaracji bezpieczeństwa w przypadku:

  • przemiany warunków działalności OPN, które przeprowadżą do podwyszenia albo do obniżenia stopnia bezpieczeństwa i poziomu ryzyka, bez względu na przyczyny;
  • przemiany i/albo wstępy do siły normatywnie-prawnych akt, które wpływają na treść wiadomości, przedstawionych w deklaracji bezpieczeństwa;
  • budownictwo w pobliskich rejonach nowych przedsiębiorstw (obiektów), jeśli to wpływa na treść wiadomości, doprowadzonych do deklaracji bezpieczeństwa;
  • uzasadnionego wymogu upoważnionego organu czy społeczeństwa.

Opracowanie i załatwienie deklaracji bezpieczeństwa OPN regulaminuje się następnymi prawami i normatywnie-prawnymi aktami :

  • Prawo Ukrainy „O obiektach niebezpieczeństwa podniosłego” № 2245 – III  od 18.01.2001.
  • Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy № 956 od 11 lipca 2002r  „O identyfikacji i deklarowaniu bezpieczeństwa obiektów podniosłego niebezpieczeństwa”.