Diex - Identyfikacja OPN
Twoje bezpieczeństwo przemysłowe!
Telefon w Dniepropietrowsku
+38 (0562) 368704
+38 (067) 0090020

Identyfikacja OPN

Przeprowadzenie identyfikacji obiektu podniosłego niebezpieczeństwa (OPN) i opracowanie „Powiadomienia o wynikach identyfikacji OPN”

Identyfikacja OPN - to tryb wyznaczenia obiektów podniosłego niebezpieczeństwa wśród potencjalnie niebezpiecznych obiektów. (Prawo Ukrainy O obiektach podniosłego niebezpieczeństwa №2245 - III od 18.01.2001, artykuł 1,9)

Identyfikacja OPN jest  prowadzona zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy № 956 od 11 lipca 2002р „O identyfikacji i deklarowaniu bezpieczeństwa obiektów podniosłego niebezpieczeństwa”.

Po wynikach identyfikacji ustala się czy zgłasza się obiekt jako OPN, albo nie jest takie.

Jeśli obiekt zgłasza się OPN, to zależnie od ilości niebezpiecznych substancji i ich rozmieszczenia na terytorium, ustala się do której klasy (1-ej albo 2-ej) się odnosi OPN.

Przeprowadzona identyfikacja załatwia się dokumentalnie pod postacią zawiadomienia o wynikach identyfikacji OPN. Zawiadomienie podaje się na rejestrację do terytorialnego organu Państwowej służby górskiego nadzoru i przemysłowego bezpieczeństwa Ukrainy, który wnosi dane o OPN-ie do rejestru OPN i wydaje paszport o Państwowej rejestracji obiektu podniosłego niebezpieczeństwa z wskazaniem kodu tego OPN-a. Rejestr ma otwarty dostęp i znajduję się na stronie internetowej Państwowej służby górskiego nadzoru i przemysłowego bezpieczeństwa Ukrainy.

Ponowna identyfikacja przeprowadzać się w przypadku:

  • przemiany warunków produkcji, nomenklatury niebezpiecznych substancji czyli ich ilości;
  • wprowadzenia przemian do ustawodawstwa w zakresie działalności, z obiektami podniosłego niebezpieczeństwa;
  • budownictwa w pobliskich rejonach nowych obiektów, jeśli to wpływa na treść wiadomości, doprowadzonych w zawiadomieniu o wynikach identyfikacji;
  • przemiany właściciela obiektu.

Przeprowadzenie identyfikacji OPN i opracowanie „Zawiadomienia o wynikach identyfikacji OPN” regulaminuje się następnymi ustawą i normatywny-prawnymi aktami :

  • Prawo Ukrainy „O obiektach niebezpieczeństwa podniosłego”  № 2245 – III od 18.01.2001.
  • Nakaz Ministerstwa Ukrainy Do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych I Do spraw Obrony Ludności Od Skutków Czarnobylskiej Awarii № 98 od 23.02.2006 „O zatwierdzeniu Metodyki identyfikacji obiektów potencjalnie niebezpiecznych”.